Najczęściej zadawane pytania

 • Kto sfinansował inwestycję w Gdyni?

  Inwestycja w Gdyni została zrealizowana z wykorzystaniem finansowania z Funduszu Sektora Mieszkań dla Rozwoju, którego aktywami zarządza spółka PFR Nieruchomości. Dopłaty do czynszów będą możliwe dzięki udziałowi Miasta Gdyni w programie.

 • Kto jest właścicielem mieszkań i z kim zostanie zawarta umowa najmu instytucjonalnego?

  Wszystkie inwestycje w ramach programu Mieszkanie Plus są realizowane przez właściwe spółki celowe. Właścicielem mieszkań przy ul. Puszczyka w Gdyni jest Spółka MP Inwestycje 3 sp. z o. o.

 • Czym się różni umowa najmu od umowy najmu z dojściem do własności?

  W ramach programu Mieszkanie Plus najemcy mogą zdecydować się na zawarcie jednego z dwóch rodzajów umów:

  • umowy najmu niezwiązanej z prawem najemcy do nabycia prawa własności mieszkania – tzw. umowa najmu instytucjonalnego na czas oznaczony;
  • umowy najmu związanej z prawem najemcy do nabycia prawa własności mieszkania – tzw. umowa najmu instytucjonalnego z dojściem do własności.

  Obie umowy są zawierane na czas określony. W zakresie inwestycji w Gdyni, przy ul. Puszczyka umowę najmu instytucjonalnego można zawrzeć na okres 2-5 lat, a umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności – na 30 lat.

  Najemca sam decyduje o tym, czy zamierza dążyć do zakupu wynajmowanego mieszkania.

  Wysokość comiesięcznych opłat z tytułu umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności jest co do zasady wyższa niż w przypadku umowy najmu instytucjonalnego, bowiem poza czynszem najmu, opłatami eksploatacyjnymi oraz opłatami za media, najemca jest zobowiązany do poniesienia comiesięcznej raty za wykupienie mieszkania. Całkowity kapitał spłacany w ratach czynszu będzie równy nakładom inwestycyjnym.

 • Kiedy konkretnie będę mógł podpisać umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności?

  Umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności będziesz mógł podpisać dopiero po zakończeniu procedur związanych z rozliczeniem inwestycji. Na tej podstawie określimy precyzyjnie stawki czynszu z dojściem do własności. Po uzyskaniu akceptacji tych stawek, natychmiast o nich poinformujemy zainteresowanych najemców.

 • Co w sytuacji, gdy teraz podpiszę umowę najmu instytucjonalnego, a potem się okaże, że stawka czynszu z dojściem do własności jest dla mnie za wysoka i będę chciał w ogóle zrezygnować z mieszkania? Czy mogę to zrobić w każdej chwili?

  Umowa najmu instytucjonalnego jest umową zawieraną na czas oznaczony. Zgodnie z Kodeksem cywilnym najemca może ją wcześniej wypowiedzieć w określonych w tej umowie przypadkach. Nasza umowa przewiduje dwa:

  • kiedy wady lokalu zagrażają życiu lub zdrowiu mieszkańców, albo uniemożliwiają korzystanie z lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem;
  • kiedy wynajmujący uniemożliwia korzystanie z mieszkania zgodnie z jego przeznaczeniem.

  W naszej inwestycji w Gdyni najkrótszy okres, na jaki można podpisać umowę najmu instytucjonalnego wynosi 24 miesiące. Oczywiście można też podpisać taką umowę na dłuższy okres - maksymalnie na 5 lat z możliwością jej przedłużenia na kolejne lata.

  Nieco inaczej wygląda wcześniejsze wypowiedzenie umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności. Tę kwestię reguluje ustawa o ochronie praw lokatorów. Oprócz dwóch wspomnianych wcześniej przypadków najemca może wypowiedzieć umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności – z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia – „z ważnych przyczyn związanych ze zmianą sytuacji życiowej”.

 • Załóżmy, że zgodzę się na 5-letnią umowę najmu instytucjonalnego. A co potem?

  Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów umowy najmu instytucjonalnego są zawierane na czas oznaczony i nie można tego zmienić. Po tym okresie masz pierwszeństwo w podpisaniu nowej umowy, przedłużającej najem. Co do podwyżek, to zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów w okresie obowiązywania umowy będziemy waloryzowali czynsz jedynie o wskaźnik inflacji.

 • Czy podpisując umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności, od razu staję się właścicielem mieszkania?

  Nie. Do własności dochodzisz stopniowo, np. w naszej inwestycji w Gdyni w ciągu 30 lat. Jeżeli podpiszesz stosowną umowę, uzyskasz prawo własności do lokalu po 30 latach. A co się stanie, jeżeli podpiszesz umowę na 30 lat, a po 15 latach będziesz chciał wpłacić całą cenę mieszkania i stać się właścicielem? Jest to możliwe, o ile Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju (który finansuje budowę naszych inwestycji) wyda na to zgodę.

 • Co to jest weryfikacja czynszowa?

  W celu określenia dochodu rodziny zostanie obliczona tzw. zdolność czynszowa gospodarstwa domowego obliczana na podstawie dochodów każdego z jego członków. Zdolność czynszowa określa możliwości finansowe rodziny pod kątem terminowego opłacenia czynszu za mieszkanie o danym metrażu. Zdolność czynszowa jest badana w oparciu o dochody netto pomniejszone o wydatki rodziny, uwzględniając również przyszłą umowę najmu. Na zdolność czynszową pozytywnie wpłyną świadczenia wynikające m.in. z liczby dzieci w gospodarstwie domowym (Program Rodzina 500+).

 • Czy nadal będę mógł mieszkać z dziećmi, kiedy osiągną pełnoletniość?

  Oczywiście. Natomiast konieczne będzie załatwienie formalności. Jeżeli Twoje pełnoletnie dzieci zamierzają nadal z Tobą mieszkać, będą zobowiązane do:

  • przystąpienia do umowy najmu (w praktyce: podpiszemy aneks do umowy, w którym nie tylko Ty, ale i Twoje dzieci będą współwłaścicielami mieszkania);
  • złożenia oświadczenia o wydaniu lokalu oraz poddaniu się egzekucji (to oznacza, że one również będą odpowiedzialne np. za zadłużenia w opłatach) w formie aktu notarialnego.
 • Czy mieszkające ze mną dziecko, po osiągnięciu pełnoletności, będzie musiało przejść badanie zdolności czynszowej?

  Nie. Dzieci mieszkające razem z najemcą, po osiągnięciu pełnoletności (o ile wyrażą chęć dalszego zamieszkiwania w lokalu), nie są poddawane ocenie pod kątem zdolności płatniczej. Badanie zdolności czynszowej nie dotyczy tej kategorii najemców.

 • Kto pokryje koszt aktu notarialnego?

  W przypadku umów najmu z dojściem do własności: koszty sporządzenia przez notariusza oświadczenia o poddaniu się egzekucji pokrywa najemca; koszty sporządzenia aneksu i jego wypisów ponosi w 50% najemca, a w 50% my (my pokrywamy 100% tylko w przypadku, jeżeli korzystasz ze wskazanego przez nas notariusza).

  W przypadku umów najmu bez dojścia do własności: jeżeli korzystasz z notariusza wskazanego przez nas, pokrywamy 100% kosztów; jeżeli sam wybrałeś notariusza – 100% kosztów pokrywasz Ty. Będą to koszty: sporządzenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji oraz koszty wypisów notarialnych (po jednym wypisie dla każdej strony).

 • Ile mam czasu na podjęcie decyzji o przystąpieniu do umowy najmu z dojściem do własności?

  Tyle, ile potrzebujesz. Aktualne przepisy nie przewidują żadnego terminu na zawarcie umowy najmu z dojściem do własności. Możesz po kilku latach najmu instytucjonalnego zdecydować się na podpisanie umowy najmu z dojściem do własności. Jeżeli przepisy w tej sprawie miałyby się zmienić (a nie ma takich planów), powiadomimy Cię odpowiednio wcześniej.

 • Czy po śmierci najemcy (przy umowie najmu z dojściem do własności), najem może być kontynuowany przez jego dziecko, jeżeli to dziecko tej pory z nim nie mieszkało?

  Nie. Jeżeli Twoje dzieci z Tobą nie mieszkają, a chcą mieć prawo do dziedziczenia najmu, muszą przystąpić do umowy najmu jeszcze za Twojego życia.

 • Lokal wynajmują dwie osoby. Jedna chce samodzielnie podpisać umowę najmu z dojściem do własności, ale nie ma zdolności płatniczej. Jednak zainwestowała w to mieszkanie (np. w wykończenie) znaczne kwoty. Czy to się liczy?

  Niestety nie możemy brać pod uwagę, że zainwestowałeś pieniądze w wykończenie czy wyposażenie mieszkania. Aby przystąpić do umowy najmu z dojściem do własności, musisz mieć zdolność czynszową. Dlatego każdy najemca, który chce zawrzeć taką umowę, będzie ponownie sprawdzany pod tym kątem (badanie musi być aktualne). Jeżeli sprawdzian wypadnie negatywnie, najemca będzie mógł kontynuować umowę najmu, ale bez dojścia do własności.

 • Jeśli najemcy przysługuje prawo własności nieruchomości (działki) budowlanej, może zawrzeć umowę najmu z dojściem do własności?

  Tak, właściciel działki budowlanej może zawrzeć umowę najmu z dojściem do własności. Przepisy nie zawierają żadnych ograniczeń dla właścicieli nieruchomości gruntowych.

 • Już po podpisaniu umowy najmu instytucjonalnego odziedziczyłem inne mieszkanie. Czy nadal mogę być najemcą? Czy mogę przystąpić do umowy najmu z dojściem do własności?

  Nabycie innego lokalu mieszkalnego w okresie obowiązywania umowy najmu z dojściem do własności nie jest przeszkodą w kontynuowaniu umowy najmu, jak również w nabyciu tego mieszkania.

 • Podpisałem umowę najmu z dojściem do własności, ale po kilku latach zdecydowałem się wyjechać za granicę. Nie chcę, aby mieszkanie stało puste. Czy mogę je podnająć osobie trzeciej?

  Nie. Nie wolno podnajmować mieszkania osobie trzeciej. Napisz do nas wniosek, w którym przedstawisz swoją sytuację. Każdy taki przypadek rozpatrzymy indywidualnie.

 • Jestem najemcą i chcę przystąpić do umowy najmu z dojściem do własności. Czy muszę wpłacić drugą kaucję?

  Nie. Kaucja, którą wpłaciłeś przy podpisywaniu umowy najmu instytucjonalnego, zostanie zaliczona na poczet kaucji związanej z Twoją nową umową, czyli umową najmu z dojściem do własności. Wysokość kaucji w umowach z dojściem do własności odpowiada 3-krotności czynszu.

 • Czy najemca, nabywając prawo własności mieszkania na podstawie umowy z dojściem do własności, nabędzie również prawo własności piwnicy i miejsca postojowego?

  Zgodne z umową najmu instytucjonalnego z dojściem do własności wynajmujący przeniesie na najemcę prawo własności mieszkania wraz z prawami niezbędnymi do korzystania z mieszkania w stanie wolnym od obciążeń wraz z pomieszczeniem przynależnym (komórką lokatorską).

  W przypadku osiedla, w którym miejsca postojowe są zlokalizowane w osobnym lokalu garażowym (np. parking podziemny) będzie istniała możliwość przeniesienia mieszkania wraz z prawem własności udziału w lokalu garażowym z prawem do wyłącznego korzystania z konkretnego miejsca postojowego.

  Jeżeli miejsca postojowe są na zewnątrz budynku, a tak jest w przypadku Gdyni, nie mogą one stanowić przedmiotu sprzedaży. Każdy właściciel mieszkania stanie się współwłaścicielem wszystkich naziemnych miejsc postojowych i będzie mógł z nich korzystać, ale nie na zasadzie wyłączności.

 • Wybrałem mieszkanie w standardzie deweloperskim. Po kilku latach od podpisania umowy najmu z dojściem do własności postanowiłem zrezygnować z najmu. Czy otrzymam zwrot pieniędzy zainwestowanych w wykończenie mieszkania?

  Najemcy mają różny gust i różne potrzeby; dlatego może się zdarzyć, że Twój wkład (pracy i pieniędzy) obniżył szanse na wynajęcie tego lokalu kolejnej osobie. Wówczas możemy usunąć ulepszenia, które zrobiłeś w mieszkaniu, przywracając lokal do stanu pierwotnego. Odbędzie się to na Twój koszt. Natomiast jeżeli będziemy chcieli zatrzymać te ulepszenia, zwrócimy Ci za nie pieniądze. Obliczając wartość ulepszeń, weźmiemy pod uwagę ich stan (stopień zużycia) na dzień opuszczenia lokalu.

 • Jaka kwota zostanie zwrócona najemcy w przypadku rozwiązania umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności przed okresem jej obowiązywania?

  Najemca otrzyma zwrot ceny obliczony według wzoru wskazanego w ustawy o ochronie praw lokatorów. Wysokość zwrotu będzie nie niższa od sumy kwot wpłaconych na poczet ceny mieszkania, po potrąceniu należnych opłat wynikających z umowy najmu.

 • W mojej umowie jest zapis o waloryzacji czynszu. Czy to oznacza ciągłe podwyżki?

  Zapis o waloryzacji jest standardem w długookresowych umowach najmu. Waloryzacja oznacza, że czynsz może się zmienić wtedy, kiedy zmieni się tzw. wskaźnik inflacji (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w danym roku), publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W praktyce oznacza to, że:

  • czynsz będzie waloryzowany raz do roku;
  • jeżeli wskaźnik inflacji będzie dodatni, czynsz ulegnie podwyższeniu, a jeżeli ujemny – obniżeniu;
  • wysokość ewentualnej podwyżki lub obniżki będzie równa wysokości wskaźnika inflacji.
 • Jakie dokumenty są potrzebne do badania zdolności czynszowej?
  • Potwierdzenie dochodów wszystkich dorosłych osób (przyszłych najemców) gospodarstwa domowego,
  • liczba osób w gospodarstwie domowym,
  • liczba osób dorosłych i nieletnich w gospodarstwie domowym,
  • kwota zobowiązań stałych (kredyty, faktury za telefon),
  • wypełnione i podpisane pełnomocnictwo do weryfikacji w systemie BIG InfoMonitor,
  • informacja o typie mieszkania, jakie Cię interesuje (M1, M2, M3, M4, M5).

  Więcej informacji: https://mplus.pl/o-programie/dla-kogo/

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu:
MP INWESTYCJE 3 Sp. z o.o.
ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa
mplus.gdynia@bgkn.pl

Kierownik projektu:
Jerzy Sobański
+48 501 187 241
jerzy.sobanski@npfr.pl

Administrator:
Sebastian Jankowski
+48 533 357 778
+48 622 26 02
sebastian.jankowski@veidik.pl

Strony internetowe:
o programie Mieszkanie Plus - mplus.pl
o rynku najmu - infonajem.pl

Formularz kontaktowy

W związku z zapytaniem dot. programu Mieszkanie Plus w Gdyni przy ul. Puszczyka administratorem Państwa danych osobowych jest MP Inwestycje 3 Sp. z o. o. Prosimy o wskazanie kanału komunikacji, celem przekazywanie informacji o ofercie Programu Mieszkanie Plus:

Pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe.